Medarbeidere

Torkel Christiansen


Arbeid innen psykisk helse og rus, herunder mijøarbeid og deltakelse i prosjektgruppe med ansvar for planlegging og etablering av overgangsboliger for mennesker som kommer ut fra fengselsopphold, rus- og psykiatrisk behandling i Bærum kommune. Flere års arbeid som erfaringsveileder ved Universitetet i Agder. Foredragsholder ved Universitetet i Stavanger. Mentor, gruppeleder og representant i diverse råd og utvalg. Tidligere medforsker i KUBEN. Ansatt i Kristiansand og Grimstad kommune.

Bente Storkås Andersen


Arbeid innen mental helse og psykiatri. Erfaringsveileder ved Universitetet i Agder. Foredragsholder i Kristiansand konsult. Gruppeleder i prosjekt under planlegging; friluftsliv, jakt og fiske. Ansatt ved Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand.

Åse Loland Fredheim


Vergeoppdrag for Statsforvalteren i Agder; forvaltning av økonomiske midler, personlige anliggende m.m. for vergetrengende. Coachingutdannelse ved Høgskolen i Hedmark og Akershus.

Jan-Edvin Heggland


Egenerfaring innen rusbehandling, psykiatri og fengsel. Rådgiver og foredragsholder i Kristiansand konsult. Treningsinstruktør i prosjekt under planlegging; styrketrening i helsestudio. Tidligere foredragsholder ved Nytt kapittel, Lindesnes kommune.

Reidun Steffensen


Med stor sorg har vi mottatt beskjed om at Reidun gikk bort den 7. juli.


Minneord

 

Reidun ble med i Kristiansand konsult like etter at organisasjonen ble etablert. Hun skulle sitte i styret, lede flere prosjekter og stå ansvarlig for evaluering av alle organisasjonens prosjekter. Reidun var tiltenkt rollen som personalansvarlig. Hun var den som alltid hadde evnen til å hjelpe, støtte, utvikle og motivere. Reidun Steffensen var bestemt for Kristiansand konsults lederroller.


Reidun var et kritisk menneske som hatet ineffektivitet. Hun hatet når mennesker ble satt i kø, kunne bli eitrende forbannet når hun oppdaget urett begått av system og såkalte ledere, mot enkeltmennesker. Reidun gjorde hva som helst for å beskytte oss.


Vi har mistet en god, lojal venn, et unikt menneske, en visjonær medarbeider, en menneskekjenner uten sidestykke.


Undertegnede har arbeidet i mange år sammen med Reidun, i annen sammenheng. Kristiansand konsult er et resultat av samtaler oss imellom.


Fred over Reiduns minne.


Henok Simon Foto


Ansatt i større privat bedrift på Sørlandet, via Kristiansand konsults kontaktnett . Egenerfaring innen innvandring og integrering, rus og psykiatri, hjelpeapparat og tilfriskning. Foredragsholder i Kristiansand konsult.