Medarbeidere

Torkel Christiansen


Arbeid innen psykisk helse og rus, herunder mijøarbeid og deltakelse i prosjektgruppe med ansvar for planlegging og etablering av overgangsboliger for mennesker som kommer ut fra fengselsopphold, rus- og psykiatrisk behandling i Bærum kommune. Flere års arbeid som erfaringsveileder ved Universitetet i Agder. Foredragsholder ved Universitetet i Stavanger. Mentor, gruppeleder og representant i diverse råd og utvalg. Tidligere medforsker i KUBEN. Ansatt i Kristiansand og Grimstad kommune.

Bente Storkås Andersen


Arbeid innen mental helse og psykiatri. Erfaringsveileder ved Universitetet i Agder. Foredragsholder i Kristiansand konsult. Gruppeleder i prosjekt under planlegging; friluftsliv, jakt og fiske. Ansatt ved Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand.

Åse Loland Fredheim


Vergeoppdrag for Statsforvalteren i Agder; forvaltning av økonomiske midler, personlige anliggende m.m. for vergetrengende. Coachingutdannelse ved Høgskolen i Hedmark og Akershus.

Jan-Edvin Heggland


Egenerfaring innen rusbehandling, psykiatri og fengsel. Rådgiver og foredragsholder i Kristiansand konsult. Treningsinstruktør i prosjekt under planlegging; styrketrening i helsestudio. Tidligere foredragsholder ved Nytt kapittel, Lindesnes kommune.

Reidun Steffensen


Med stor sorg har vi mottatt beskjed om at Reidun gikk bort den 7. juli.


Minneord

 

Reidun ble med i Kristiansand konsult like etter at organisasjonen ble etablert. Hun skulle sitte i styret, lede flere prosjekter og stå ansvarlig for evaluering av alle organisasjonens prosjekter. Reidun var tiltenkt rollen som personalansvarlig. Hun var den som alltid hadde evnen til å hjelpe, støtte, utvikle og motivere.


Reidun var et kritisk menneske som hatet ineffektivitet. Hun mislikte sterkt når mennesker ble satt i kø, kunne bli eitrende forbannet når hun oppdaget urett begått av system og ledere, mot enkeltmennesker. Reidun gjorde hva som helst for å beskytte oss.


Vi har mistet en god, lojal venn, et unikt menneske, en visjonær medarbeider, en menneskekjenner uten sidestykke.


Undertegnede har arbeidet sammen med Reidun i mange år. Kristiansand konsult er et resultat av samtaler oss imellom.


Fred over Reiduns minne.


Henok Simon Foto


Ansatt i større privat bedrift på Sørlandet, via Kristiansand konsults kontaktnett . Egenerfaring innen innvandring og integrering, rus og psykiatri, hjelpeapparat og tilfriskning. Foredragsholder i Kristiansand konsult.

Presentasjon av flere foredrag og medarbeidere vil komme på plass fortløpende. Pga. Koronasituasjonen er endel foredrag utsatt på ubestemt tid. De første foredrag som gjennomføres vil bli på UIA (september) og på Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus (oktober).