Medarbeidere

Torkel Christiansen


Arbeid innen psykisk helse og rus, herunder mijøarbeid og deltakelse i prosjektgruppe med ansvar for planlegging og etablering av overgangsboliger for mennesker som kommer ut fra fengselsopphold, rus- og psykiatrisk behandling i Bærum kommune. Flere års arbeid som erfaringsveileder ved Universitetet i Agder. Foredragsholder ved Universitetet i Stavanger. Mentor, gruppeleder og representant i diverse råd, utvalg og styringsgrupper. Tidligere medforsker i KUBEN. Ansatt i Kristiansand og Grimstad kommune.

Bente Storkås Andersen


Arbeid innen mental helse og psykiatri. Erfaringsveileder ved Universitetet i Agder. Foredragsholder i Kristiansand konsult. Gruppeleder i prosjekt under planlegging; friluftsliv, jakt og fiske. Ansatt ved Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand.


Åse Loland Fredheim


Vergeoppdrag for Statsforvalteren i Agder; forvaltning av økonomiske midler, personlige anliggende m.m. for vergetrengende. Coachingutdannelse ved Høgskolen i Hedmark og Akershus.Jan-Edvin Heggland


Egenerfaring innen rusbehandling, psykiatri og fengsel. Rådgiver og foredragsholder i Kristiansand konsult. Treningsinstruktør i prosjekt under planlegging; styrketrening i helsestudio. Tidligere foredragsholder ved Nytt kapittel, Lindesnes kommune.

Reidun Steffensen


Med stor sorg har vi mottatt beskjed om at Reidun gikk bort den 7. juli.

Minneord

 Reidun ble med i Kristiansand konsult like etter at organisasjonen ble etablert. Hun skulle sitte i styret, lede flere prosjekter og stå ansvarlig for evaluering av alle organisasjonens prosjekter. Reidun var tiltenkt rollen som personalansvarlig. Hun var den som alltid hadde evnen til å hjelpe, støtte, utvikle og motivere. Reidun var et kritisk menneske som hatet ineffektivitet. Hun mislikte sterkt når mennesker ble satt i kø, kunne bli eitrende forbannet når hun oppdaget urett begått av system og ledere, mot enkeltmennesker. Reidun gjorde hva som helst for å beskytte oss. Vi har mistet en god, lojal venn, et unikt menneske, en visjonær medarbeider, en menneskekjenner uten sidestykke. Undertegnede har arbeidet sammen med Reidun i mange år. Kristiansand konsult er et resultat av samtaler oss imellom.

Fred over Reiduns minne.


Irene Heimark


Erfaringskonsulent og foredragsholder; Recovery og psykisk helse. Prosjektmedarbeider i ROM Agder. Erfaringsveileder ved Universitetet i Agder. Tidgiver i Blåkors. Flerkulturelt Recovery arbeid. Norsktrening for innvandrere (Kia, Sandnes). Egenerfaring innen psykiatri. Kurset i Førstehjelp ved selvmordsfare (VIVAT) og Problematisk og skadelig seksuell adferd (AMI Basic). Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi. Bachelor i psykologi. Videreutdanning i Tjenesteutvikling innen rus og psykisk helseOdd Falk Høiaas


Murerutdannelse. Daglig arbeid som kranfører. Veileder og rollemodell. Kaptein, trener og samlende element i KK fotball.

Henok Simon Foto


Ansatt i større privat bedrift på Sørlandet, via Kristiansand konsults kontaktnett . Egenerfaring innen innvandring og integrering, rus og psykiatri, hjelpeapparat og tilfriskning. Foredragsholder i Kristiansand konsult.

Hvor er KK?

Kaffeslabberas, gitarkurs, fotball, volleyball, samtalegrupper og uformelle treff, unge voksne, barn og barnefamilier er i gang. Når det gjelder samarbeid med Kriminalomsorgen, lar vi oss stadig vekk imponere av ressurser og egenskaper de soningsdømte er i besittelse av. Kristiansand konsult har godt samarbeid med lokale bedrifter som vi kan utplassere dem til. Men aller helst skulle vi beholdt dem. Gitt dem arbeid hos oss. Det er også noe av planen etterhvert. Den dagen vi har midler nok, vil vi lønne folk for å bli med i jobben vi gjør. Holde foredrag f.eks. Det kan være ganske så lærerikt å høre litt om hva det vil si å stå på utsida. Være ekskludert og ikke med. Høre på disse folka fortelle om åssen de havna der, og hvordan de kom tilbake til menneskene igjen. Vi ønsker å gi dem en startplass. For noen av dem, den første lønnede jobben de har hatt. Foredra om egenerfaringer, innenfor og utenfor.


I disse dager søker Kristiansand konsult om tilskudd fra det offentlige. Vi har rundt 110 medlemmer i organisasjonen. Vil du bli med? Det er en enkel og oversiktlig sak; kr. 150, - for ett års støttemedlemskap. Pengene går direkte til våre brukere og prosjekter.  VIPPS: 699865