Medarbeidere

Torkel Christiansen


Arbeid innen psykisk helse og rus, herunder mijøarbeid og deltakelse i prosjektgruppe med ansvar for planlegging og etablering av overgangsboliger for mennesker som kommer ut fra fengselsopphold, rus- og psykiatrisk behandling i Bærum kommune. Flere års arbeid som erfaringsveileder ved Universitetet i Agder. Foredragsholder ved Universitetet i Stavanger. Mentor, gruppeleder og representant i diverse råd, utvalg og styringsgrupper. Tidligere medforsker i KUBEN. Ansatt i Kristiansand og Grimstad kommune. Egenerfaring med rus, psykiatri, behandlinger og fengsel. Daglig leder i Kristiansand konsult.

Irene Heimark


Erfaringskonsulent og foredragsholder; Recovery og psykisk helse. Prosjektmedarbeider i ROM Agder. Erfaringsveileder ved Universitetet i Agder. Tidgiver i Blåkors. Flerkulturelt Recovery arbeid. Norsktrening for innvandrere (Kia, Sandnes).  Kurset i Førstehjelp ved selvmordsfare (VIVAT) og Problematisk og skadelig seksuell adferd (AMI Basic). Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi. Bachelor i psykologi. Videreutdanning i Tjenesteutvikling innen rus og psykisk helse. Egenerfaring innen psykiatri og behandling. Fagleder i Kristiansand konsult.

Åse Loland Fredheim


Vergeoppdrag for Statsforvalteren i Agder; forvaltning av økonomiske midler, personlige anliggende m.m. for vergetrengende. Coachingutdannelse ved Høgskolen i Hedmark og Akershus. Rådgiver og foredragsholder i Kristiansand konsult.

Bente Storkås Andersen


Arbeid innen mental helse og psykiatri. Erfaringsveileder ved Universitetet i Agder. Gruppeleder i prosjekt under planlegging; friluftsliv, jakt og fiske. Ansatt ved Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand. Egenerfaring med rus, psykiatri og behandling. Foredragsholder og styremedlem i Kristiansand konsult.

Reidun Steffensen


Med stor sorg har vi mottatt beskjed om at Reidun gikk bort den 7. juli -2021.

Minneord

 Reidun ble med i Kristiansand konsult like etter at organisasjonen ble etablert. Hun skulle sitte i styret, lede flere prosjekter og stå ansvarlig for evaluering av alle organisasjonens prosjekter. Reidun var tiltenkt rollen som personalansvarlig. Hun var den som alltid hadde evnen til å hjelpe, støtte, utvikle og motivere. Reidun var et

kritisk menneske som hatet ineffektivitet. Hun mislikte sterkt når mennesker ble satt i kø, kunne bli eitrende forbannet når hun oppdaget urett begått av system og ledere, mot enkeltmennesker. Reidun gjorde hva som helst for å beskytte oss. Vi har mistet en god, lojal venn, et unikt menneske, en visjonær medarbeider, en menneskekjenner uten sidestykke. Undertegnede har arbeidet sammen med Reidun i mange år. Kristiansand konsult er et resultat av samtaler oss imellom.

Fred over Reiduns minne.

Odd Falk Høiaas


Murerutdannelse. Daglig arbeid som kranfører. Veileder og rollemodell. Kaptein, trener og samlende element i KK fotball.

James Dashnor


Utdannet Helsefagarbeider. Ansatt i Kristiansand kommune. Oppgaver og funksjoner i Kristiansand konsult består i møtepunkter og samtale-arbeid. KK etablerer arena for dem som trenger noen å prate med. Vår mann, med ansvar for samtaler via nett og telefon,

kommer opprinnelig fra Kosovo. Han vet en hel del om det som bør settes ord på, men som ikke kan sies høyt. Med minoritetsbakgrunn

og homoseksuell legning måtte James gjennom store utfordringer, den gang han endelig bare sa det som det er. For bare førti år siden avkriminaliserte vi homofili i Norge. Fortsatt finnes miljøer hvor det er uakseptert. James koordinerer Chat- og skrivetjeneste i Kristiansand konsult.

Jan-Edvin Heggland


Treningsinstruktør i prosjekt under planlegging; styrketrening i helsestudio. Tidligere foredragsholder ved Nytt kapittel, Lindesnes kommune. Egenerfaring innen rusbehandling, psykiatri og fengsel. Rådgiver og foredragsholder i Kristiansand konsult. Varamedlem i KKs styre.

Henok Simon Foto


Ansatt i større privat bedrift på Sørlandet, via Kristiansand konsults kontaktnett . Egenerfaring innen innvandring og integrering, rus og psykiatri, hjelpeapparat og tilfriskning. Foredragsholder i Kristiansand konsult.

Senad Mustafa


Utdannet mekaniker. Flere års erfaring som fotballtrener for aldersbestemte lag. Engasjert i Kristiansand konsult med hovedfokus på ungdom og unge voksne. Integrering og kontaktskapende arbeid.

Hvor er vi nå?

Kaffeslabberas, gitarkurs, fotball, volleyball, samtalegrupper og uformelle treff, unge voksne, barn og barnefamilier er i gang. Når det gjelder samarbeid med Kriminalomsorgen, lar vi oss stadig vekk imponere av ressurser og egenskaper de soningsdømte er i besittelse av. Kristiansand konsult har godt samarbeid med lokale bedrifter som vi kan utplassere dem til. Men aller helst skulle vi beholdt dem. Gitt dem arbeid hos oss. Det er også noe av planen etterhvert. Den dagen vi har midler nok, vil vi lønne folk for å bli med i jobben vi gjør. Holde foredrag f.eks. Det kan være ganske så lærerikt å høre litt om hva det vil si å stå på utsida. Være ekskludert og ikke med. Høre på disse folka fortelle om åssen de havna der, og hvordan de kom tilbake til menneskene igjen. Vi ønsker å gi dem en startplass. For noen av dem, den første lønnede jobben de har hatt. Foredra om egenerfaringer, innenfor og utenfor.


I disse dager søker Kristiansand konsult om tilskudd fra det offentlige. Vi har rundt 110 medlemmer i organisasjonen. Vil du bli med? Det er en enkel og oversiktlig sak; kr. 150, - for ett års støttemedlemskap. Pengene går direkte til våre brukere og prosjekter.  VIPPS: 699865