Medarbeidere

Torkel Christiansen


Arbeid innen psykisk helse og rus, herunder mijøarbeid og deltakelse i prosjektgruppe med ansvar for planlegging og etablering av overgangsboliger for mennesker som kommer ut fra fengselsopphold, rus- og psykiatrisk behandling i Bærum kommune. Flere års arbeid som erfaringsveileder ved Universitetet i Agder. Foredragsholder ved Universitetet i Stavanger. Mentor, gruppeleder og representant i diverse råd, utvalg og styringsgrupper. Tidligere medforsker i KUBEN. Ansatt i Kristiansand og Grimstad kommune. Daglig leder i Kristiansand konsult.

Ahmad Nouh


Erfaring: Mangeårig administrasjon av budsjett og omsetning for BMWs filialer i Dubai.  Opplæring av salgsteam og serviceavdelinger. Rådgiver overfor BMWs regionleder. Styreleder i Kristiansand konsult.


Sales ManagerSenior Certified Sales Consultant                                       Utdanning                   
Success Insurance Services LLC                                                                               High School syria
United Arab Emirates                                                                                               BMW Group Middel East

Abu Dhabi Motors -  BMW, MINI & Rolls-Royce                                                      Spearhead Tranining center Supervisory Skills Human Resources Management and Services                              

Åse Loland Fredheim


Vergeoppdrag for Statsforvalteren i Agder; forvaltning av økonomiske midler, personlige anliggende m.m. for vergetrengende. Coachingutdannelse ved Høgskolen i Hedmark og Akershus. Rådgiver og foredragsholder i Kristiansand konsult. Styremedlem i Kristiansand konsult.

Ismail Mohamud Hussein


Kom som flyktning fra Somalia i juli 2013. Ble plassert i flyktningemottaket Hvalstad utenfor Oslo, før han ble forflyttet til nytt mottak på Birkeland. Flyttet til Kristiansand i 2018. Foredragsholder og igangsetter av nye prosjekter i KK, med Spesielt ansvar for unge innvandrere. Styremedlem i Kristiansand konsult.

Anna Tran


Norskopplæring ved Kongsgård skole.

Bakgrunn og praksis: Frivillig innsats overfor forlatte barn, funksjonshemmede samt ensomme eldre mennesker.

Barnehageassistent. Salg og markedsføring; ernæring. Utdannelse: Fysioterapi.

Odd Falk Høiaas


Utdannet som murer. Daglig arbeid innen bygg og anlegg. Pårørende-erfaring. Fungerer som leder for, rollemodell og motor i KKs fotballag. Styremedlem i Kristiansand konsult.


Irene Heimark


Faglig rådgiver i KK. Erfaringskonsulent og foredragsholder; Recovery og psykisk helse. Prosjektmedarbeider i ROM Agder. Erfaringsveileder ved Universitetet i Agder. Tidgiver i Blåkors. Flerkulturelt Recovery arbeid. Norsktrening for innvandrere (Kia, Sandnes).  Kurset i Førstehjelp ved selvmordsfare (VIVAT) og Problematisk og skadelig seksuell adferd (AMI Basic). Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi. Bachelor i psykologi. Videreutdanning i Tjenesteutvikling innen rus og psykisk helse. Egenerfaring innen psykiatri og behandling. Faglig rådgiver i Kristiansand konsult.

James Dashnor


Utdannet Helsefagarbeider. Ansatt i Kristiansand kommune. Oppgaver og funksjoner i Kristiansand konsult består i møtepunkter og samtale-arbeid. KK etablerer arena for dem som trenger noen å prate med. Vår mann, med ansvar for samtaler via nett og telefon,

kommer opprinnelig fra Kosovo. Han vet en hel del om det som bør settes ord på, men som ikke kan sies høyt. Med minoritetsbakgrunn

og homoseksuell legning måtte James gjennom store utfordringer, den gang han endelig bare sa det som det er. For bare førti år siden avkriminaliserte vi homofili i Norge. Fortsatt finnes miljøer hvor det er uakseptert. James koordinerer Chat- og skrivetjeneste i Kristiansand konsult.

Reidun Steffensen


Med stor sorg har vi mottatt beskjed om at Reidun gikk bort den 7. juli -2021.

Minneord

 Reidun ble med i Kristiansand konsult like etter at organisasjonen ble etablert. Hun skulle sitte i styret, lede flere prosjekter og stå ansvarlig for evaluering av alle organisasjonens prosjekter. Reidun var tiltenkt rollen som personalansvarlig. Hun var den som alltid hadde evnen til å hjelpe, støtte, utvikle og motivere. Reidun var et

kritisk menneske som hatet ineffektivitet. Hun mislikte sterkt når mennesker ble satt i kø, kunne bli eitrende forbannet når hun oppdaget urett begått av system og ledere, mot enkeltmennesker. Reidun gjorde hva som helst for å beskytte oss. Vi har mistet en god, lojal venn, et unikt menneske, en visjonær medarbeider, en menneskekjenner uten sidestykke. Undertegnede har arbeidet sammen med Reidun i mange år. Kristiansand konsult er et resultat av samtaler oss imellom.

Fred over Reiduns minne.

God dømmekraft kommer av erfaring.

Erfaring kommer av dårlig dømmekraft.

I over 2 år har Kristiansand konsult tatt imot cirka 30-50 deltakere hver uke.


I løpet av disse 2 årene har KK mottatt kr. 26.000, - i prosjektmidler ifra Kristiansand kommune. I den samme perioden er vi blitt forespeilet faktura fra den samme kommunen pålydende cirka kr. 24.000,- årlig. Dette, for leie av fotballbane som vi er helt avhengige av for å kunne tilby gratis trening og deltakelse i KK Fotball for over 20 spillere.

Vår målgruppe er innvandrere, langtids psykiatriske pasienter som vi henter vederlagsfritt til og fra aktiviteter 4 ganger hver uke, rusavhengige i tilfriskning, soningsdømte, mennesker med økonomiske utfordringer og ellers alle andre som har behov for et trygt og inkluderende fellesskap, uten å skulle måtte betale for det.Frelsesarmeen sørger for at KK Fotball overlever høsten på tross av kommunens vanvittige fakturering for bruk av et treningsfelt som uansett ellers står tomt og ubrukt hver eneste kveld. Vi får aldri tildelt treningstid før etter kl. 21, da treningsfelt forståelig nok er forbeholdt barn og ungdom tidligere på dagen. Kommunen tar seg ikke bryet med brøyting av banen vinterstid.

I Frivillighetens år velger altså Kristiansand kommune å gjøre alt vanskeligere. For frivilligheten. Ikke bare for oss, men for en rekke lag og organisasjoner som legger ned mange timers gratis arbeid hver uke, som et lite bidrag for samfunnets beste; for integrering og inkludering av mennesker som sliter. Mennesker som endelig har funnet en god plass å være, og som selv etterhvert blir rollemodeller og bidragsytere istedenfor å ruse seg, begå kriminalitet eller stadig innlegges på institusjon, noe som koster samfunnet enorme summer hvert år.Frelsesarmeen


Tusen takk til Frelsesarmeen, som åpner opp døren og gir oss tilgang til "Bingen" sin i Marvika. Ikke å undres over at denne kristne kirken, bevegelsen og organisasjonen nyter enorm respekt i mer enn 130 land. Her er det inkludering som gjelder! Raushet og samarbeid til beste for oss alle.

Frelsesarmeens prosjekt er å hjelpe fattige, ensomme, rusavhengige, fengslede, mennesker utsatt for omsorgssvikt, ofre for menneskehandel, psykisk syke, arbeidsledige og innvandrere. De hjelper også gjerne en bitteliten organisasjon som KK ved å gi fri tilgang til et treningsfelt de selv har anlagt og fortsatt betaler for.

Så lenge noe kan bidra til at enda flere mennesker får oppleve trygghet, sosial tilhørighet og mening i hverdagen, så er Frelsesarmeen alltid å regne med.