Medarbeidere

Torkel Christiansen


Arbeid innen psykisk helse og rus, herunder mijøarbeid og deltakelse i prosjektgruppe med ansvar for planlegging og etablering av overgangsboliger for mennesker som kommer ut fra fengselsopphold, rus- og psykiatrisk behandling i Bærum kommune. Flere års arbeid som erfaringsveileder ved Universitetet i Agder. Foredragsholder ved Universitetet i Stavanger. Mentor, gruppeleder og representant i diverse råd, utvalg og styringsgrupper. Tidligere medforsker i KUBEN. Ansatt i Kristiansand og Grimstad kommune. Daglig leder i Kristiansand konsult.

Irene Heimark


Erfaringskonsulent og foredragsholder; Recovery og psykisk helse. Prosjektmedarbeider i ROM Agder. Erfaringsveileder ved Universitetet i Agder. Tidgiver i Blåkors. Flerkulturelt Recovery arbeid. Norsktrening for innvandrere (Kia, Sandnes).  Kurset i Førstehjelp ved selvmordsfare (VIVAT) og Problematisk og skadelig seksuell adferd (AMI Basic). Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi. Bachelor i psykologi. Videreutdanning i Tjenesteutvikling innen rus og psykisk helse. Egenerfaring innen psykiatri og behandling. Styremedlem og fagleder i Kristiansand konsult.

Åse Loland Fredheim


Vergeoppdrag for Statsforvalteren i Agder; forvaltning av økonomiske midler, personlige anliggende m.m. for vergetrengende. Coachingutdannelse ved Høgskolen i Hedmark og Akershus. Rådgiver og foredragsholder i Kristiansand konsult. Styremedlem.

Bente Storkås Andersen


Arbeid innen mental helse og psykiatri. Erfaringsveileder ved Universitetet i Agder. Gruppeleder i prosjekt under planlegging; friluftsliv, jakt og fiske. Ansatt ved Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand. Egenerfaring med rus, psykiatri og behandling. Foredragsholder i Kristiansand konsult.

Odd Falk Høiaas


Murerutdannelse. Daglig arbeid som kranfører. Veileder og rollemodell. Kaptein, trener og samlende element i KK fotball. Styremedlem i Kristiansand konsult.

Philip Sebastian Saguban Stangeland


Videregående studiekompetanse. Mange års allsidig idrettsbakgrunn, heriblant fotball, utholdenhetstrening, kraftidrett og styrketrening, variert utfordrende, dynamisk kroppslig trening; type kampsport, boksing, kickboksing m.m. Tidligere ansvarlig for oppstart, drift og ledelse av prosjekter i Mandal; boksetrening for unge mennesker i risikosone samt unge voksne som for lengst har krysset og gått over. Erfaring med rus og behandling. Leder og instruktør for styrketrening i KK . Flere treningsgrupper, som kan dra nytte av Philips erfaring og kompetanse, settes opp etter hvert. Sponsor: SATS treningssenter.

Senad Mustafa


Utdannet mekaniker. Flere års erfaring som fotballtrener for aldersbestemte lag. Engasjert i Kristiansand konsult med hovedfokus på ungdom og unge voksne. Integrering og kontaktskapende arbeid. Styremedlem i Kristiansand konsult.

Henok Simon Foto


Ansatt i større privat bedrift på Sørlandet, via Kristiansand konsults kontaktnett . Egenerfaring innen innvandring og integrering, rus og psykiatri, hjelpeapparat og tilfriskning. Gruppeleder og foredragsholder i Kristiansand konsult.

James Dashnor


Utdannet Helsefagarbeider. Ansatt i Kristiansand kommune. Oppgaver og funksjoner i Kristiansand konsult består i møtepunkter og samtale-arbeid. KK etablerer arena for dem som trenger noen å prate med. Vår mann, med ansvar for samtaler via nett og telefon,

kommer opprinnelig fra Kosovo. Han vet en hel del om det som bør settes ord på, men som ikke kan sies høyt. Med minoritetsbakgrunn

og homoseksuell legning måtte James gjennom store utfordringer, den gang han endelig bare sa det som det er. For bare førti år siden avkriminaliserte vi homofili i Norge. Fortsatt finnes miljøer hvor det er uakseptert. James koordinerer Chat- og skrivetjeneste i Kristiansand konsult.

Reidun Steffensen


Med stor sorg har vi mottatt beskjed om at Reidun gikk bort den 7. juli -2021.

Minneord

 Reidun ble med i Kristiansand konsult like etter at organisasjonen ble etablert. Hun skulle sitte i styret, lede flere prosjekter og stå ansvarlig for evaluering av alle organisasjonens prosjekter. Reidun var tiltenkt rollen som personalansvarlig. Hun var den som alltid hadde evnen til å hjelpe, støtte, utvikle og motivere. Reidun var et

kritisk menneske som hatet ineffektivitet. Hun mislikte sterkt når mennesker ble satt i kø, kunne bli eitrende forbannet når hun oppdaget urett begått av system og ledere, mot enkeltmennesker. Reidun gjorde hva som helst for å beskytte oss. Vi har mistet en god, lojal venn, et unikt menneske, en visjonær medarbeider, en menneskekjenner uten sidestykke. Undertegnede har arbeidet sammen med Reidun i mange år. Kristiansand konsult er et resultat av samtaler oss imellom.

Fred over Reiduns minne.

Utvikling og økt deltakelse i alle organiserte fritidsgrupper.


Flere medarbeidere er på plass, for vedlikehold og videreutvikling av det som fungerer så langt. 

Styret, supplert  med  nye  medlemmer, 

                               God dømmekraft kommerav erfaring.    

                               Erfaring kommer av dårlig dømmekraft.

                                                                                                                                                                                                                                                 (Ukjent)