Foredrag for miljø innen psykisk helse og rus, innvandring, integrering, privat og offentlig næringsliv.


Fokus på:

  • Ressurser og muligheter
  • Forebyggende arbeid
  • Ettervern
  • Enkle og praktiske løsninger som virker
  • Samarbeid på tvers av profesjoner, fagfelt og bransjerMålsetting:

  • Normalisering
  • inkludering og integrering
  • God psykisk helse
  • En meningsfylt hverdag
  • Lønnet arbeid for den enkelte

Mangfold og normalisering


Kristiansand konsults målgruppe er stor. Hos oss er alle velkommen! Vi ønsker å unngå klassifisering av mennesker ved å tilskrive dem spesielle kjennetegn og egenskaper. Etter vår oppfatning bidrar slik forskjelliggjøring til negative stigma. Vi legger opp til å la mennesker få være seg selv uten å måtte passe inn eller spille en rolle som avviker eller hjelpetrengende. Vi tror det er enklere for mennesker, hva enn de måtte slite med, å finne sin plass blant et mangfold av andre, i en flokk uten gruppespesifikke negativt ladede kjennetegn. Fordommer brytes ned, grupper og mennesker imellom, når man er sammen om noe og jobber for samme mål, tross ulikhetene.