Kontaktperson

De vet hva det vil si å stå på den andre siden, uten beskyttelse. Vi kartlegger behov og etterspørsel sammen med den - eller de - foresatte og den unge voksne. Vår organisasjon har et relativt stort kontaktnett bestående av unge mennesker som mer enn gjerne stiller opp for å bidra til at hverdagen skal bli mer meningsfull. Våre kontakter har alle vært ute en vinternatt før, og vet en del om hva det kan bety, det at noen bryr seg. Alle medarbeidere som jobber innen feltet Barn og ungdom må ha politiattest.

Bosted

Det er ikke godt å komme hjem til en bolig hvor man ikke trives. Ensomhet og mistrivsel gjør veien kort til rusfellesskap og andre dårlige miljø. Misnøyen med egen bosituasjon gir seg gjerne til uttrykk gjennom flukt. Det som burde være stabilt blir beveggrunn for tilbakefall og forverring.


Vi har stor erfaring med å skaffe bolig til mennesker som trenger et nytt og tryggere hjem. I rolige omgivelser. Langt borte fra eksempelvis kommunal bolig i rusgettoen. Det handler om respekt og verdighet. Dette er noe av det første vi begynner på av praktisk arbeid, når vi starter prosjekt med kontaktperson. Vi garanterer fast og trygg bolig i allminnelig boligfelt, der vedkommende måtte ønske å bo. Vi tør også å stille garanti for ordinært, fast lønnet arbeid (dersom dette er etterspurt) for enhver som får tiltak opprettet og betalt av det offentlige, på Kontaktperson i KK.

Jobb

Kristiansand konsult har som mål å skaffe jobb til mennesker som har vært lenge utenfor arbeidslivet. Via kontaktnett opprettes arbeidsavtaler, konkret og lønnet jobb, både i privat og offentlig sektor. Et godt sted å komme hjem til. Dette er forutsetningen for neste steg: En fornuftig villet fritid. Vi skal ikke bare ønske at vi spilte golf eller volleyball. Vi skal også ta ansvar for oppmøte på første trening. Dernest skal vi vise hverandre at vi er skikkelige folk som bryr oss om å holde fast på rutiner og avtaler. Dersom vi overholder det vi har sagt, vil andre få tillit, ikke bare til oss, men tilmed en tro og en tillit til at vi folk kan få til noe sammen. Uten penger, uten fast jobb, uten venner. Alt dette skaper vi selv. I kraft av å være mennesker.