Støtte KK?


Om medlemskap i KK

Etter en omregistrering av Kristiansand konsult i fjor vår, måtte vi avslutte kontoer i DnB, samt endre VIPPS-nummer. I denne forbindelse ble bilag og dokumentasjon på rundt 70-80 medlemmer slettet. Dette er selvsagt svært beklagelig for oss. Medlemskontingent og bidrag i form av støtteinnbetalinger bærer mye av vår daglige drift.  Dessuten er det grunnleggende,  i alt arbeid med vekst og rekruttering,  det å evne å ivareta og beholde de medlemmene man allerede har. Grunnet dette kontoskiftet mistet vi all tilgang til dokumentasjon over alle

de medlemmer som støttet oss så å si fra første dag. Derfor kunne vi heller ikke invitere noen av dem til Årsmøtet.

 

I disse dager skulle vi egentlig ha sendt ut påminnelse og  forespørsel om fortsatt medlemskap til de ovenfor nevnte medlemmer. Det får

vi altså ikke gjort. Derfor denne opplysningsside om hva medlemskontingenten betyr for oss.

 

Til orientering: Innbetaling av medlemskapskontingent til en organisasjon, forening eller en klubb gjelder for ett kalenderår, altså fra 1.januar  til 31.desember, uavhengig av når kontingenten blir betalt.

 

Hva det koster

I skrivende stund har KK flere organiserte og godt fungerende fritidsordninger. Vi har ikke akkurat problemer med rekruttering. Alle våre grupper, prosjekter, klubber, kurs og treff er gratis for de som ønsker å være med. Etter mer enn ett års drift har vi enda ikke mottatt noen form for kommunal eller statlig støtte. Det koster en del å drifte flere prosjekter, ordne med transport for de mest sårbare eller økonomisk vanskeligstilte.

 

Enn så lenge går det rundt, mye takket være medlemskontingenten som kommer inn. Uten den er det ikke sikkert skuta fortsatt var der. Eksempelvis betaler KK ordinært kr. 8.600, - for deltakelse i bedriftsserien hvert halvår. Dette kommer i tillegg til transportutgifter, kontor, telefon, web, flere nødvendige og kostbare tilknytninger eller abonnement etc. etc.