Foredrag og veiledning


Våre medarbeidere har egenerfaringer innen innvandring og integrering, rus og psykiatri, institusjonsopphold, tilfriskning og tilbakefall. Arbeid innen rus- og psykiatrisk behandling. Representasjon i råd, utvalg og styringsgrupper. Foredrag ved universiteter, videregående skoler, rusbehandlingsinstitusjoner, fengsler og psykiatriske sykehus.Kontaktperson


Kristiansand konsult tilbyr kontaktpersoner innen rus, psykiatri, innvandring og integrering, overfor nylig løslatte fra fengsel, barn og ungdom i risikosone m.m. En kontaktperson er en som har hverdagslivets kompetanse, samt egenopplevelser av utenforskap. Våre kontaktpersoner har vært i samme livssituasjon som den vår målgruppe befinner seg i. Med utgangspunkt i et likeverdig forhold, gjennom samtaler, samvær og utveksling av erfaringer, er målet bedret livskvalitet for den enkelte.


Vi forplikter oss til å bidra med å skape de best mulige forhold for medhørighet og inkludering, med vektlegging av en sosial, normalisert fritid. En meningsfull hverdag i et trygt miljø.


Kontaktpersonen er tilgjengelig på dagtid, ettermiddag og kveld. Han eller hun skal bidra inn mot fritid og opplevelser i et trygt miljø, og er oppdatert mht. tilbud, treffsteder og fritidsaktiviteter som finnes.


En kontaktperson er også en medhjelper overfor det offentlige hjelpe- og behandlingsapparat, Nav og ansvarsgrupper etc. etc. Kristiansand konsults kontaktpersoner har stor erfaring med denne typen arbeid, og det velges kontaktperson(er) ut ifra hva som best samsvarer med hver enkelts etterspørsel og behov.


Arbeid mot varig tilfriskning og fast ansettele hos lokal arbeidsgiver.Bosituasjon


Opplevelsen av å bo i et trygt og godt hjem er grunnleggende. For de fleste av oss er dette en selvfølge. Mennesker som sliter med rus eller psykiatri, innvandrere og langtids arbeidsledige opplever det ofte annerledes. Det er ikke godt å komme hjem til en bolig hvor man ikke trives. Ensomhet og mistrivsel gjør veien kort til rusfellesskap og andre dårlige miljø. Misnøyen med egen bosituasjon gir seg gjerne til uttrykk gjennom flukt. Det som burde være stabilt blir beveggrunn for tilbakefall og forverring.


Kristiansand konsult har stor erfaring med å skaffe bolig til mennesker som trenger et nytt og tryggere hjem. I rolige omgivelser, langt borte fra f.eks. kommunal bolig i rusgettoen. Det handler om respekt og verdighet. Dette er noe av det første vi begynner på, av praktisk arbeid, når vi starter prosjekt med kontaktperson.


 

Arbeid


Mennesker i fellesskap. I daglig funksjon. I skole, jobb eller annen virksomhet hvor den enkelte får muligheten til å være seg selv og vokse, bidra sammen med andre, identifisere seg med andre, være noe for andre og forplikte seg overfor andre. Alt dette er avgjørende for et vellykket endringsprosjekt.


Kristiansand konsult har som mål å skaffe jobb til mennesker som har vært lenge utenfor arbeidslivet. Via kontaktnett opprettes arbeidsavtaler, konkret og lønnet jobb, både i privat og offentlig sektor. Ordinært, lønnet arbeid er en av de viktigste forutsetninger for å komme tilbake i fellesskapet. Fast arbeid er målet. 

 


Pårørende


Pårørende til mennesker med psykisk sykdom eller rusproblemer har det svært utfordrende. Fysiske, psykiske, sosiale og familiære belastninger blir ofte overveldende for de aller nærmeste. En rusavhengig kan gjerne sies å ha det nokså enkelt i forhold til sine pårørende. Han eller hun kan jo simpelthen bare ruse bort de vonde følelsene og opplevelsene. Kristiansand konsult vil søke å sikre nødvendig oppfølging av tilbud til pårørende av rusavhengige og mennesker som sliter med psykisk lidelse.Ungdomsprosjekt


Kristiansand konsult har medarbeidere som jobber med ungdom. Disse har stor erfaring med problematikk relatert til f.eks. vanskelig oppvekst og manglende hjelpeapparat. De vet hva det vil si å stå på den andre siden, uten beskyttelse. Vi kartlegger behov og etterspørsel sammen med den - eller de - foresatte og den unge voksne. Vår organisasjon har et relativt stort kontaktnett bestående av unge mennesker som mer enn gjerne stiller opp for å bidra til at hverdagen skal bli mer meningsfull. Våre kontakter har alle vært ute en vinternatt før, og vet en del om hva det kan bety, det at noen bryr seg. Alle våre prosjekter er åpne og for unge mennesker som ønsker å delta.


Alle medarbeidere som jobber innen feltet Barn og ungdom må ha politiattest.Samfunnstjeneste


Kristiansand konsult samarbeider med Kriminalomsorgen og bidrar til hensiktsmessig, individuelt tilrettelagt gjennomføring av straffereaksjoner, ved utplassering i samfunnstjeneste. Underveis i denne soning arbeider Kristiansand konsult aktivt med tiltak som kan bidra til fast arbeid for den domfelte. 
Hjelp til eldre og vanskeligstilte. Hjemme.


Renhold, matlaging, klesvask, vindusvask, skift av sengklær, handle dagligvarer, klippe plen og busker, måke snø, bære ved, sette opp hylle, flytte sofa, spisebord, male eller sette opp lister, gjøre enkelt rørlegger- eller snekkerarbeid etc. etc.


Kristiansand konsult tilbyr arbeidskraft, til symbolske priser, for eldre som ønsker å bli boende hjemme. Vi kan tilby det meste av enkle jobber som eldre selv bør unngå.
Fritid og andre prosjekter


Fotball

Kristiansand konsult stiller med minimum ett lag i bedriftsserien for fotball de to neste sesongene. Trening hver onsdag kl. 19. Ring eller send en SMS for påmelding til fotballgruppen (tlf.: 98425083).


Volleyball

Fra søndag 1. august starter vi opp med volleyball på Bystranda. Hver søndag (forutsatt oppholdsvær) kl. 18.


Gitarkurs

Oppstart av gitarkurs for nybegynnere i midten av oktober. Deltakere på dette kurset må inntil videre betale kr. 100, - for 2 skoletimer (2 x 45 minutter) med undervisning. På kurset vil det undervises i teori og praktisk gitarspill etter gehør. Interesserte bes kontakte Kristiansand konsult på tlf. 98425083, eller via mail kk@kristiansandkonsult.no


Styrketrening

Trening med egen instruktør fra Kristiansand konsult igangsettes før nyåret. Det blir praktisk undervisning med vektlegging av riktig trening for både nybegynnere og viderekomne i treningsstudio.


Jakt, fiske og friluft

Eget opplegg for mennesker som er interessert i jakt, fiske og friluftsliv vil være på plass ganske snart. I denne gruppen gjøres også forberedelser til jegerprøve for den som har ambisjoner om dette.


Kaféklubb

Kaféklubben møtes på en av byens kaféer et par ganger i måneden. Tidspunkt for møter avtales mellom hver gang. Kristiansand konsult ordner med kaffe eller te.


Ungdom og unge voksne

Foruten ovennevnte prosjekter, arbeides det med konkret tilrettelegging for ungdom og unge voksne i eget opplegg.Dersom du eller noen du kjenner vil være med på noen av ovennevnte aktiviteter; ring eller send en melding!

Ellers ønskes alle velkommen til fotballgruppen som allerede er godt i gang med forberedelser til bedriftsserien 2021 og 2022.

Det skal være uformelt å kontakte oss. Ring eller send en mail/SMS, så avtaler vi en prat over en kaffe eller en brus. Vi spanderer! Ta gjerne kontakt på vegne av noen du kjenner, som kunne ha godt av å bli med i et inkluderende fellesskap. Våre aktiviteter er åpne for alle, uten unntak.

Kristiansand konsult budsjetterer med minimalt av kostnader til administrasjon og ledelse.  Vi har som prinsipp å fungere som et annerledes prosjekt, hvor pengene går dit de skal, direkte til de som vi jobber for og med. Ta gjerne kontakt for en samtale. Sammen, finner vi løsningen!


Tlf: 98 42 50 83

Mail: kk@kristiansandkonsult.no